Simon Thomas AC yn son am Reolwyr mewn ysgolion

Wrth i fwy o benaethiaid ysgolion gymryd amser i ffwrdd gyda salwch, beth yw'r ateb?

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

55 eiliad

Daw'r clip hwn o