Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Sioned Jones yn sgwrsio am hanes Oriawr Robert Parry Hughes

Mae'r oriawr erbyn hyn yn berchen i Jack Jones, gwr Sioned, sy'n perthyn i berchennog gwreiddiol y watsh, sef Robert Parry Hughes.

Cefndir yr Oriawr

Cafodd Robert Parry Hughes ei eni yn 1861 yn fferm Pengeulan, Cynwyd ac fe ddaru fynd allan i America i chwilio am waith. Yn Ohio yr oedd yn byw ac mi gafodd yr oriawr ei gwneud yn arbennig (St Louis, Ohio) efo llythrennau ROBT P HUGHES yn lle dyle’r llythrennau 1 i 12 fod!

Dydyn ni ddim yn gwybod rhyw lawer am Robert Parry Hughes, ond mae’n debyg fod o hefyd di newid ei enw i Robert Parnell Hughes, falle fod Parry ddim digon crand iddo, pwy a wyr?

Fe ddaeth yr oriawr draw i Lanrwst yn 1925, efo llythyr ei bod hi i'w rhoi i Robert Hughes arall, a oedd hefyd yn perthyn i'r Robt Hughes gwreiddiol. Wedyn fe aeth i Tom Roberts, Pentrefoelas cyn cyrraedd Jack y gwr.

Mae hanes y watch mewn llyfr teuluol sydd wedi ei ysgrifennu gan berthynas arall o America, sef Libby Nel Hughes Kassas.

Hyd:

8 o funudau

Daw'r clip hwn o