Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/12/2013

Gweld ei fam yw’r unig ddymuniad sydd gan Gwern ar gyfer y Nadolig, ond a fydd Garry yn caniatau iddo ymweld a Gwyneth? Mae Jim ag Eileen yn poeni’n arw pan sylweddolant bod Courtney wedi darllen y llythr DNA. Gwern’s only wish for Christmas is to see his mother, but will Garry allow him to see Gwyneth. Jim and Eileen are beside themselves with worry when they discover that Courtney has read the DNA letter.

20 o funudau