Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

10/12/2013

Yn ei dymer fe agora Jim y llythyr gyda chanlyniadau’r prawf DNA a chaiff sioc i weld y cynnwys. Mae Gaynor yn teimlo’n euog wrth iddi weld gymaint mae Hywel yn dal i ddioddef. In a fit of temper, Jim opens the letter with the results of the DNA test and is shocked by its contents. Hywel is glad to be home from hospital but Gaynor is riddled with guilt.

19 o funudau