Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/12/2013

Mae’n banics gwyllt pan sylweddola Anita fod Darren wedi mynd â Wil o’r pentref. Fe ddychwela Lois adref yn annisgwyl ac fe gyhoedda ei bod hi wedi gadael y brifysgol. Anita panics as she realises that Darren has taken Wil from the village. Lois returns home, and announces that she has left university for good.

19 o funudau