Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas / Preview: 29/11/13

Sylweddola Mark fod dwy fenyw ar ei ôl. Mark realises that there are two women after him!

Hyd:

24 eiliad

Daw'r clip hwn o