Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

29/11/2013

Mae Jinx yn ei chael hi’n anodd delio gyda’r holl ac yn troi at Angela am gysur. Mae Mark mewn penbleth wrth iddo sylweddoli fod dwy fenyw ar ei ôl. Jinx finds it difficult to cope with the strain and turns to Angela for reassurance. Mark is confused when he realises that he’s being chased by two women!

19 o funudau