Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

22/11/2013

Fe geisia Mark roi cyngor i Britt wrth iddi gyfaddef bod ei phriodas yn y fantol. Sylweddola Jinx ei fod wedi ymateb yn fyrbwyll ond a wnaiff Hywel dderbyn ei ymddiheuriad? Mark tries to give Britt some advice as she admits that her marriage is in crisis. Jinx realises that he reacted impulsively but will Hywel accept his apology?

19 o funudau