C2 Ifan Evans - Lisa Erin Owen ym Mhatagonia

Lisa o'r Bala yn trafod ei thaith ddiweddar i Batagonia gyda'r Urdd a Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

11 o funudau

Daw'r clip hwn o