Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

14/11/2013

Caiff geiriau cas a plaen eu clywed rhwng mam a merch. Penderfyna Colin ei bod hi’n hen bryd iddo ef a Mark ddechrau joio byw. Mother and daughter exchange harsh words. Colin decides that it’s high time for Mark and himself to live in the fast lane.

19 o funudau