Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/11/2013

Caiff Eileen ei dal yn twyllo, ond beth fydd ymateb Jim? Daw Britt allan o’r carchar, ond sut groeso gaiff hi yng Nghwmderi? Eileen is caught red-handed, but how will Jim react? Britt is released from jail, but what kind of welcome awaits her in Cwmderi?

20 o funudau