Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/11/2013

Mae’n ben-blwydd ar ddwy ferch arbennig yng Nghwmderi. Ond Beth sy’n corddi Sion? Two special women celebrate their birthday in Cwmderi. But what’s the cause of Sion’s anger?

19 o funudau