Sesiwn Fach yn WOMEX 2013

Oriel luniau Sesiwn Fach yn WOMEX 2013 gyda Angharad Jenkins ac Idris Morris Jones.