Tafod i'r Ddraig. Rhan 1,

Tafod i'r Ddraig. Rhan 1,Bronmeirion.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau

Daw'r clip hwn o