Sorry, this clip is not currently available

Bheil sibh deiseal airson cèilidh?

Cèilidh Mire ri Mòir aig Mòd Phàislig còmhla ri Mòrag Dhòmhnallach.

Duration:

51 seconds

This clip is from