Llefaru. Rhan 1

Llefaru. Rhan 2. Bronmeirion

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau

Daw'r clip hwn o