Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas / Preview: 10/10/13

Mae Jim yn ffurfio cynllun i warchod ei ddyfodol. Jim takes steps to protect his future.

Hyd:

24 eiliad

Daw'r clip hwn o