Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

08/10/2013

Mae Garry’n siomedig wrth ddarganfod bod Gloria wedi cadw cyfrinach rhagddo. A wnaiff Kevin gytuno i ail-gydio yn ei berthynas gyda Debbie? Garry is disappointed to discover that Gloria has kept a secret from him. Will Kevin agree to give his and Debbie’s relationship another go?

20 o funudau