Boireannaich nas crosta na fireannaich?

Tha rannasachadh a' sealltainn gu bheil boireannaich nas crosta na fireannaich nan seann aois, ach saoil a bheil Chrissie Nic a' Ghobhainn, Mary Bell Nic a' Bhreatanaich agus Seònaid Fhriseil ag aontachadh?

Release date:

Duration:

10 minutes

This clip is from