Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

04/10/2013

Caiff Gethin ymweliad gan yr heddlu. Mae Gwyneth yn benderfynol o rwystro Dani rhag troi Gwern yn ei herbyn. Gethin receives a visit from the police. Gwyneth is determined to prevent Dani from turning Gwern against her.

20 o funudau