Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

03/10/2013

Mae Debbie yn difaru colli ei thymer gyda Kevin, ond a fydd o’n maddau iddi? Mae Siôn yn penderfynu ymddiswyddo fel ysgrifennydd y capel. Debbie regrets losing her temper with Kevin, but will he forgive her? Siôn decides to resign as secretary of the chapel.

20 o funudau