Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

30/09/2013

Mae Garry’n rhybuddio Dani i gadw ei phellter oddi wrtho ef a Gwern. Ar ôl ymchwilio i’r sgil effeithiau, ceisia Hywel rybuddio Rhys am beryglon steroidau. Garry warns Dani to stay away from him and Gwern. After discovering more about the side effects, Hywel tries to warn Rhys about the dangers of steroids.

20 o funudau