Dewi Llwyd ar Fore Sul, 29/09/2013, Y Parchedig Ddr Geraint Tudur - gwestai Penblwydd Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen Dewi Llwyd ar Fore Sul, 29/09/2013, Y Parchedig Ddr Geraint Tudur - gwestai Penblwydd trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.