Y Parchedig Ddr Geraint Tudur - gwestai Penblwydd

Cyn cyrraedd y garreg filltir o 60 oed Y Parchedig Ddr Geraint Tudur oedd gwestai y bore

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

17 o funudau

Daw'r clip hwn o