Julian Jones, Arweinydd Band Crwbin yn sgwrsio gyda Geraint Lloyd

Julian Jones, Band Crwbin

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

18 o funudau

Daw'r clip hwn o