Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

23/09/2013

Mae Dani a Garry'n closio wrth dreulio amser gyda'i gilydd yn hel atgofion am Brandon. Mae Sion yn poeni’n arw – a fydd diwrnod arall heb unrhyw newydd ynglŷn â diflaniad Britt a’r plant? A bond forms between Dani and Garry as they spend time together reminiscing about Brandon. Sion is worried sick – will another day pass with no news about Britt and the children?

19 o funudau