Medwyn Williams - gwestai Penblwydd rhaglen Dewi Llwyd

Y garddwr o Ynys Mon oedd gwestai y bore

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

19 o funudau

Daw'r clip hwn o