Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

02/09/2013

Ceisia Courtney ddod i ddeall pam bod Eileen a Jim wedi gwahanu. Mae tensiynau rhwng Anita a Sheryl yn gwaethygu wrth i’r ddwy wneud cynlluniau ar gyfer Wil. Courtney tries to get to the bottom of Eileen and Jim’s split. Tensions between Anita and Sheryl worsen as they both make plans for Wil.

20 o funudau