Cofio IDE Thomas

Cofio'r Parchedig IDE Thomas, Los Angeles. Alwena Power sy'n cofio ei hewyrth.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

6 o funudau

Daw'r clip hwn o