Prògram 6 - Nigheanan a-mhàin / Episode - Girls Only Party

Tha pàrtaidh do nigheanan a-mhàin gu bhith aig Monica, Lara agus Akira ach tha na gillean a’ briseadh a-staigh air. Chan eil Akira ann an sunnd. Tha i greannach agus tha i a’ cur Gabriel troimhe-a-chèile le bhith mì-mhodhail ris. Tha a’ chlann-nighean den bheachd gu bheil PMS oirre agus gur e sin a tha air cùl ghnothaichean.

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh airson còmhradh a thòiseachadh mu atharraichidhean a thig air bodhaig ri linn inbhidheachd. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

Monica, Lara and Akira have a girly party which the boys decide to crash. Akira is not her usual self - she's grumpy and rude to Gabriel, which upsets him. The girls suggest to Akira that she might have PMS and this could explain her mood swings.

This episode can be used by parents or by teachers as a starting point to introduce discussion about Premenstrual Syndrome. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Release date: 30 Aug 2013

13 minutes

This clip is from

Added. Check out your playlist Dismiss