Bun-sgoil – Cùisean Uaine

Anns an earrainn seo tha sinn a’ faighinn sealladh air mar a thathas a’ dèiligeadh ri cuisean uaine anns a’ Phòlainn. Tha sinn a’ faicinn an earbsa a tha aig a’ Phòlainn ann an gual airson lùth agus cluinnidh sinn cuideachd bho fhear-naidheachd mun droch bhuaidh a tha esan a’ smaoineachadh a tha aig an seo air an àrainneachd. Innsidh mèinnear mu obair agus mu na daoine a tha ag obair sa ghnìomhachas agus tha sinn a’ faighinn sealladh air mar a tha sgoilearan na dùthcha trang ag ath-chuairteachadh.

Release date:

Duration:

10 minutes

This clip is from