Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 20/08/13

Mae Lois wedi newid ei chynlluniau i fynd i’r brifysgol. Lois has changed her plans.

Hyd:

19 eiliad

Daw'r clip hwn o