Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

22/08/2013

Wrth i realiti gydio yn Eifion, mae o’n erfyn ar Gwyneth am ei chymorth. Does dim arwydd y gall bethau rhwng Sheryl ac Anita wellhau. As reality strikes, Eifion pleads for Gwyneth’s honest opinion. There’s no sign of things improving between Sheryl and Anita.

20 o funudau