Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

21/08/2013

Mae Mark yn edrych ymlaen at gychwyn ar ei swydd newydd. Mae Dani’n gwahodd Ed i’r fflat am bryd o fwyd. Mark looks forward to starting his new job. Dani invites Ed to the flat for a meal.

19 o funudau