Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

20/08/2013

Mae siom Gaynor yn amlwg pan gyhoedda Lois ei bod wedi newid ei chynlluniau i fynd i’r brifysgol. Mae Garry’n ddrwgdybus o ymddygiad Ed. Gaynor cannot hide her disappointment when Lois announces she’s changed her plans for university. Garry’s suspicious of Ed’s behaviour.

19 o funudau