Coinneach MacÌomhair, 12/08/2013 An tractar

Tha sinn anns an t-seada aig John Alick MacAoidh à Torlum am Beinn nam Fadhla