Coinneach MacÌomhair, 12/08/2013 Batal Drochaid Shruighlea

Sgrìob gu Drochaid Shruighlea còmhla ri Alasdair MacIlleathain.