Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

15/08/2013

Gorfoledd i rai, a siom i eraill ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A. Mae Gethin yn wynebu ei greithiau corfforol ac emosiynol. It’s A-level results day and not everyone is happy. Gethin faces up to his physical and emotional scars.

19 o funudau