Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

10/08/2013 (Rhan 1)

Mae Anita’n awyddus i ddiolch i Dai am ei letygarwch ond a oes peryg i bethau fynd yn rhy bell? Mae Ed ar ben ei ddigon ar ôl ei sesiwn ymarfer cyntaf gyda’r tȋm rygbi. Anita is keen to thank Dai for his hospitality, but could he get more than he bargained for? Ed enjoys his first training session with the rugby team.

20 o funudau