Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/08/2013

Ceisia Sheryl roi’r wythnos flaenorol tu cefn iddi, ond mae Dani yn rhoi pwysau arni i fynd â Wil at yr heddlu. Mae Garry’n troi at Dani am gyngor ond poeni am Gethin mae hi. Even though Dani pleads with her to take Wil to the police, Sheryl attempts to put everything behind her. Garry turns to Dani for advice but she’s busy worrying about Gethin.

20 o funudau