Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 07/08/13

Mae perthynas Cadno ac Eifion yn waethygu. Eifion's and Cadno's relationship worsens.

Hyd:

24 eiliad

Daw'r clip hwn o