Pennill Ymson wrth agor post neu ebyst.

Yno’n haul Carcassonne,
rhwng gwin a gwenoliaid gwirion,
dw i’n mynnu sgrîn i’w tsiecio nhw,
a chlywed o bell y twrw.
Heddiw yn nhwrw fy swyddfa
ac inbox llawn glaw’n deud callia,
mae ebost byr sy’n hanner sôn
am win a gwenoliaid gwirion.

Sian Northey

8.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

21 eiliad

Daw'r clip hwn o