Pennill Ymson wrth agor post neu ebyst.

Ymhlith y bwndel unffurf
Mae blerwch braf dy law
Ac olion anweledig
Dy fysedd yma a thraw,
A chusan swil dy bersawr
Sy’n glynu wrthi hi,
Ac wrth i’r amlen agor
Mae’n gwenu arnaf i.

Arwel Jones – Y Cŵps

8.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

16 eiliad

Daw'r clip hwn o