Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

02/08/2013

Yn dilyn helyntion y diwrnod cynt, sylweddola Sheryl yr her sydd o’i blaen. Wrth i’r gwir dreiddio, mae bywyd Anita’n deilchion. Following the events of the previous day, Sheryl realises that her life is a mess. As the truth unfolds, Anita is left picking up the pieces.

19 o funudau