Coinneach MacÌomhair, 23/07/2013 Eilean Fuidheigh

A' tadhail air Eilean Fuidheigh, an ear air Beinn na Fadhla.