Elin Haf Davies - gwestai Penblwydd Rhaglen Dewi Llwyd

Yr anturiaethwraig a'r nyrs arbenigol o'r Parc ger Y Bala oedd gwestai'r bore

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

19 o funudau

Daw'r clip hwn o