Resbiradaeth planhigion ac anifeiliaid

Dangosir animeiddiad o'r adwaith resbiradaeth mewn planhigion. Mae fformiwla resbiradaeth yn union yr un peth rhwng anifeiliaid a phlanhigion. Wrth i glwcos ac ocsigen gyfuno i roi egni, carbon deuocsid a dŵr ydy'r cynnyrch gwastraff.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

52 eiliad

Daw'r clip hwn o