Resbiradaeth

Dangosir animeiddiad o'r broses resbiradaeth mewn celloedd dynol. Mae glwcos ac ocsigen yn mynd i mewn i’r celloedd tra bod carbon deuocsid a dŵr yn gadael y celloedd fel gwastraff. Tu mewn i'r celloedd mae'r ocsigen a'r glwcos yn adweithio i ryddhau egni i gynnal prosesau bywyd y gell.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o