Aileag, 19/07/2013 Dealbhan

Isla agus Emily às an Eilean Sgitheanaich agus Sarah à Inbhir Nis.