Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

26/07/2013

Nid Sioned yw’r unig un sy’n profi tafod miniog Eileen wrth iddi glywed am yr helynt yn y Felin. Wedi’r digwyddiadau yn Y Barri, mae Gethin yn ail-fyw hunllefau ei orffennol. It’s not only Sioned who feels Eileen’s wrath when she finds out about the break in. Following the events in Barry, Gethin re-lives the nightmares of his past.

19 o funudau